تهران – خیابان فاطمی - خیابان پروین اعتصامی - پلاک 19
1659223 919 98+
تهران – خیابان فاطمی - خیابان پروین اعتصامی - پلاک 19
1659223 919 98+

سبد خرید من

زینــوگـــان

خانه - زینــوگـــان

زينوگان

مواد موثره در هر کپسول:

پودر کامل قارچ گانودرما لوسیدوم (رِیشی)، ۲۲۰ میلی گرم؛ عصاره خالص آبی قارچ گانودرما لوسیدوم، ۳۰ میلی گرم. استاندارد شده بر مبنای وجود µg/mg 75 پلی ساکارید تام در هر کپسول.

مورد مصرف:

کمک به حفظ سلامت، طول عمر و شادابی در دوران سالخوردگی

مقدار و نحوه مصرف:

روزانه دو تا چهار کپسول همراه غذا میل شود.

اندام بارده، میسلیوم و اسپور اين قارچ در مجموع دارای بيش از ۴۰۰ تركيب مختلف از جمله استرول ها، آلکالوئیدها، لاکتون ها، پلي ساكاريدها، نوكلئوتيدها، اسيدهای چرب، تری تِرپن ها، پروتئین ها، مواد معدنی و فیبر می باشد. استروئیدهای قارچ آن را واجد اثرات ضد تصلب شرایین و کاهنده چربی خون کرده است.

برای پلی ساکاریدهای قارچ (GL-PSs) به جز اثرات ضد تومور، اثرات ضد التهابی، کاهنده قند خون، ضد زخم و تحریک کننده سیستم ایمنی گزارش شده است. GL-PS/GL-PP (دارای اثرات محافظت کبدی و آنتی اکسیدانی قوی) و F3 (یک گلیکوپروتئین حاوی فوکوز) از دیگر ترکیبات استخراج شده از این قارچ می باشند. سایر ترکیبات: اسیدهای آمینه، ژرمانیوم، اسیدهای چرب (شامل اولئیک اسید)، سیکلو اُکتاسولفور، پیروفسفاتیدیک اسید، سِرِبروزیدها، ترکیبی به نام SKG-3 (ترکیبی با اثر مهار آلفا گلوکوزیداز)  و برخی آنزیم ها مانند متالوپروتئاز (آنزیمی با خاصیت ایجاد تاخیر در ایجاد لخته خون) می باشد.

اثر آنتی اکسیدانی:

پلی ساکاریدهای این قارچ دارای اثر پاک سازی رادیکال آزاد آنیون سوپراکساید و هیدروکسیل قوی هستند که این اثر با افزایش غلظت پلی ساکارید افزایش می یابد.

در موش هایی که به سرطان رحم مبتلا هستند میزان آنزیم های آنتی اکسیدان SOD،CAT و GPx کاهش پیدا می کند. در این حیوانات استفاده از پلی ساکاریدهای گانودرما باعث افزایش وابسته به غلظت این آنزیم ها شده است. همچنین تری ترپن هایی در این قارچ وجود دارند که دارای اثر آنتی اکسیدانی بسیار قوی هستند. این مواد شامل گانودریک اسید A، B، C وD، لوسیدنیک اسید B و گانودرمانونتریول می باشد. گلیکوپپتیدهای جدا شده از این قارچ نیز دارای اثر آنتی‌اکسیدانی بسیار قوی هستند. تنظيم سيستم ایمنی بخش مهمی از اثرات مفید قارچ در کمک به درمان سرطان از طریق تاثیر بر تنظیم سیستم ایمنی بدن می باشد.

قارچ از طريق متابوليت‌هايی نظير گلوكان ها،‌ تری ترپنوئيدها و به خصوص پلی ساكاريدها موجب تحريك سايتوكين ها، TNF، NKCs، لنفوسيت های B و C و ماكروفاژها شده و از این طریق موجب تنظيم و بهبود عملکرد سيستم ايمنی بدن می گردد. یک پروتئین استخراج شده از قارچ، اثر القایی بر تولید سلول های طحال داشته است. این اثر به واسطه اثر میتوژنی این پروتئین بر سلول های طحال و لکوسیت های محیطی خون بوده است.

همچنین این پروتئین که جزء پروتئین های با اثر تنظیم کننده ایمنی می باشد، قادر به مهار دیابت خودایمنی در موش شده، اثر قابل توجهی بر ایمنی سلولی داشته و سبب ایجاد تاخیر در فرآیند رد پیوند دگرزای جزایر لانگرهانس لوزالمعده خرگوش و دگرپیوند پوست موش شده است. گانودرمانونتریول، گانودرمانوندیول و گانودریول F جدا شده از اسپورهای این قارچ دارای فعالیت ضد‌کمپلمان بسیار قوی می‌باشند که می تواند اثرات مفیدی بر روی سیستم ایمنی هومورال داشته باشد.

ضد سرطان:

به طور کلی اثر ضد سرطانی و ضد توموری این قارچ به تری ترپن ها و پلی ساکاریدها نسبت داده می شود که با مکانیسم های مختلف این اثر را نشان می دهند:

پلی‌ساکاریدها با تحریک سیستم ‌ایمنی باعث تولید سایتوکاین‌ها و فعال شدن سلول های ایمنی ضد سرطان مانند لنفوسیت B و T، ماکروفاژها، سلول های کشنده طبیعی و α TNF- می شوند. در مطالعه ای که به منظور یافتن موثرترین قارچ بازیدیومایست (از بین ۵۸ قارچ) در کشتن سلول های سرطانی انجام گرفته است، G. lucidum موثرترین گونه بوده است.

میزان بالای TNF-α می تواند باعث مرگ سلول های طبیعی نیز بشود ولی پلی ساکاریدهای این قارچ، میزان TNF-α را به میزانی افزایش می دهند که آسیبی به سلول های طبیعی وارد نشود. این پدیده نشان می دهد که قارچ دارای اثر تنظیم کنندگی سیستم ایمنی می باشد. یکی از پلی ساکاریدهایی که با اثر تنظیم کنندگی سیستم ایمنی شناخته شده، GL-1 است. پلی‌ساکاریدها با کاهش بیان اینتگرین β۱ در سطح سلول، باعث کاهش اتصال سلولی در سلول‌های سرطانی می‌شوند و با القای تمایز بر روی سلول ها، از رشد بیش از حد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند.

همچنین با القای آنزیم متابولیزه کننده فاز ۲ که در سم زدایی و پاکسازی ترکیبات سمی و سرطان زا نقش بسیار کلیدی ایفا می کند، باعث بروز این اثر می شوند. مهار رگزایی (آنژیوژنز) در سلول های سرطانی: عصاره های پلی ساکارید پپتید و اتانولی قارچ سبب کاهش تولید رگ های مویین در اطراف یک صفحه صافی میکروفیبر حاوی جنین مرغ با زرده سالم شده است. اثر مشابهی برای سلول های سرطان ریه انسانی پس از مواجهه با دوز بالای GL-PP (یک گلیکوپروتئین از قارچ) مشاهده شده است.

در مطالعه ای بالینی و تصادفی، با مصرف عصاره غنی از GL-PS (یک پلی ساکارید)، ۱۳۴ بیمار با سرطان های پیشرفته، با مصرف ۱۸۰۰ میلی گرم در روز برای ۱۲ هفته، علائم بهبودی نشان داده اند. در ۸۰ درصد این بیماران، ایمنی سلولی به صورت افزایش سطح اینترلوکین-های ۲ و ۶، اینترفرون گاما و فعالیت سلول های کشنده طبیعی، به طرز چشمگیری افزایش یافته بود.

در مطالعه بالینی دیگری، روش مشابهی برای ۶۸ بیمار با سرطان ریه اجرا شده و شاخص هایی از ایمنی شامل سلول های T تام، سلول-های کشنده طبیعی و نسبت CD4/CD8، به طور چشمگیری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته بوده است. به علاوه، بر حسب درجه کارنوفسکی، کیفیت زندگی این افراد در ۶۵ درصدبیماران بهبود یافته بود. همچنین در یک مطالعه بالینی مقایسه ای از نوع “قبل و بعد”، پُلی ساکارید قارچ در بیماران با سرطان پیشرفته سبب افزایش فعالیت میتوژنیک و فعالیت سلول های کشنده طبیعی شده بود که این نتایج، شواهد مبتنی بر القای اثر ضد توموری قارچ گانودرما لوسیدوم از طریق سیستم ایمنی را تقویت می کند.

اثر سمیت سلولی مستقیم بر روی سلول های سرطانی: اثر ضد ‌سرطانی ترپنوئیدها مربوط به اثر سایتوتوکسیسیته مستقیم بر روی سلول‌های سرطانی می‌باشد که باعث مهار رشد سلول‌های سرطانی می‌شوند. مثلا بعضی از ترپنوئیدها مانند گانودريك اسيدهای T، U، V، W، X، Y و Z دارای اثر سايتوتوكسيك در برابر سلول های توموری، از جمله سلول های هپاتوما (سلول های سرطانی كبد) می باشند. چند لانوستانوئید جدا شده از قارچ، واجد اثر مهار سلول های تومور به صورت برون تنی بوده اند. در بررسی اثر سایتوتوکسیک ترکیبات تری ترپنی جدا شده از قارچ، مشخص شده که ترکیبات لوسیدآلدئید B و C اثرات مناسبی بر سلول های سرطانی سینه، ریه و سارکوما داشته است.

عصاره اتانولی قارچ سبب کاهش بیان آنزیم COX-2 و افزایش سنتز نیتریک اکساید در سلول های سرطانی کولون شده است. سلول های سرطانی سینه در فاز G0/G1، ریه در G1، کبد در G1/G2 و مثانه، پروستات و لوسمی در فاز G2 توسط قارچ مهار شده اند که این امر از طریق مهار سیگنال های داخل سلولی در سلول های سرطانی و القای اپاپتوز بوده است. عصاره ای غنی شده با سلنیوم از میسلیوم قارچ باعث مهار سلول های K562 (نوعی از سلول های سرطان خون) در فاز G1/S شده است. عصاره ی دیگری نیز با تنظیم منفی گیرنده های آلفا-استروژنی و فاکتور Bκ Akt/nuclear پروتئین کیناز اختصاصی سرین/ترئونین (NF-κB) سبب مهار سلول های MCF-7 (نوعی از سلول های سرطان سینه) در فاز G0/G1 شده اند.

در بسیاری از انواع سلول های سرطانی،  عصاره های قارچ سبب مهار پیشرفت فاز G1 در چرخه سلول می شدند که بسیاری از این حوادث با اپاپتوز همراه بوده است. مشخص شده است که فراکسیونی از GL-PP (یک گلیکوپروتئین جدا شده از قارچ) سبب کاهش بیان پروتئین ضد اپاپتوز Bcl-2 و افزایش پروتئین راه اندازنده اِپاپتوز Bax در سلول های اندوتلیال بند ناف انسان شده است. همچنین یک عصاره غنی از تری ترپن قارچ گانودرما با افزایش شاخص اولیه اِپاپتوز؛ آنِکسین V، در ظرف سه ساعت سبب القای پیشرونده ی اپاپتوز در سلول های پیش بدخیم HUC-PC گشته است. نیمی از سلول ها نیز پس از ۸ ساعت علائم اِپاپتوز تاخیری را نشان دادند و تمام سلول ها در عرض ۲۴ ساعت مرده بودند که این امر به تنظیم منفی تلومراز نسبت داده شده است.

در نوعی از سلول های سرطان ریه، ترکیب گانودریک اسید T سبب اختلال در فعالیت میتوکندری شده که این خود موجب تنظیم مثبت بیان ترکیبات مسبب شروع اپاپتوز Bax و p53 شده است. اثر مشابهی در مورد سلول های سرطانی ریه و کولورکتال (القای اپاپتوز و تنظیم سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته کولورکتال) مشاهده شده است. در مطالعه دیگری عصاره استخراج شده با آب داغ از قارچ به صورت داخل صفاقی برای سه روز به موش تزریق شده (۲ میلی گرم به هر موش در هر بار) که سبب مهار ۷۴ درصدی رشد تومور و در سه مورد از ده مورد، سبب تحلیل کامل تومور شده است. همین آزمایش با دوز خوراکی (روزانه به مدت ۵ روز)، مهار ۶۳-۴۵ درصدی را نشان داده است. همچنین یک گلوکان خالص سبب مهار ۹۰ درصدی رشد تومور گشته است.

تجویز عصاره های میسلیومی، فراکسیون تری ترپنوئیدی، عصاره غنی از لوسیدنیک اسید و عصاره آبی در آزمایش های مختلف سبب مهار رشد سرطان، مهار متاستاز (گسترش سلول های تومور به نقاط دیگر بدن) و افزایش عمر موش های مورد تجویز شده اند.همچنین در تجویز همزمان قارچ با داروهای ضد نئوپلاسم سایتوتوکسیک در موش، اثر افزایشی داروها ملاحظه شده است. در مطالعه ای بر روی سلول های سرطانی پروستات مشخص شده که ترکیب گانودرول B جزء موثر عصاره غنی از تری ترپن بوده و این عمل را با اتصال به گیرنده آندروژنی و مهار ۵-آلفا ردوکتاز و در نتیجه تنظیم منفی آنتی ژن اختصاصی پروستات انجام داده است. چسبیدن، حمله و مهاجرت سلولی، عوامل کلیدی در تعیین تهاجمی بودن سرطان هستند و بنابراین کنترل تحرک سلول های سرطانی در جلوگیری از بروز متاستاز سرطان موثر است.

اسپورها و اندام بارده قارچ سبب مهار پروتئین های تنظیم کننده فسفاتیدیل اینوزیتول و NF-κB در سلول های بسیار مهاجم سینه و پروستات شده اند. چسبندگی سلولی، تهاجم و تشکیل کلونی سلول های سرطانی سینه به طور موثری توسط عصاره قارچ کاهش یافته است. این اثر در مورد سلول های سرطان مثانه با مهار مهاجرت سلول های سرطانی مشاهده شده است. مهار DNA پلیمراز و مهار تغییرات پس از ترجمه: در مطالعه ای اثر عصاره اتانولی و آبی اندام بارده این قارچ در مهار رشد سلول های سطحی مجرای ادراری در سرطان مثانه بررسی شده که مشخص شد عصاره اتانولی دارای اثر بهتری در مهار رشد این سلول ها می باشد. بررسی بیشتر نشان داد که اثر مهار رشد این عصاره در مهار مرحله G2/Ml می باشد. همچنین این عصاره باعث القای پلی مریزاسیون اکتین می شود که باعث مهار مهاجرت سلولی در سرطان می شود. به طور کلی این قارچ و عصاره های آن در انواع سرطان های زیر موثر بوده اند:

مهار رشد سلول های سرطانی و القای اپاپتوز در سرطان سینه و پروستات، مهار رشد سلول های سرطانی کبد، القای اپاپتوز و مهار سیکل سلولی در لوکمی، القای تنظیم مثبت در لنفوم، اثر ضد سرطانی در سرطان مغز استخوان، تخمدان، رحم و ریه و مهار رشد سلول های سرطانی در سرطان مثانه.

محافظت از کبد:

در طب مردمی چین از این قارچ برای درمان هپاتیت مزمن استفاده می شده است. نتايج مطالعات انجام شده ثابت كرده كه تری ترپن های استخراج شده از قارچ کشت داده شده، شامل گانودريك اسيد R و S اثر قوی ضد سمیت کبدی از خود نشان می دهند. همچنین ترکیب گانوسپورِريك اسيد A جدا شده از بخش محلول اسپورهای قارچ دارای قابليت حفاظت از كبد در‌ برابر دسته ای از بيماری‌های كبدی بوده است.

در مطالعه دیگری مشخص شده که پروتئین های این قارچ نیز دارای اثر محافظت کننده کبد در برابر تخریب بوسیله سم بوده و میزان آنزیم های کبدی ALT و AST را در سطح طبیعی نگه می‌دارند. کاهش قند خون مجموعه ای از پلی ساکاریدهای جدا شده از اندام بارده قارچ شامل گانودران A و B و C دارای اثر قوی کاهنده قند خون می باشند. عوارض جانبی داروهای مصرفی در دیابت را می توان با محصولات مکمل این قارچ به حداقل رساند.

ترکیبات این قارچ علاوه بر کمک به کاهش قند خون، می توانند با سایر اثرات خود از علائم دیگر بیماران دیابتی نظیر تصلب شرایین، فشار خون بالا، ضعف سیستم ایمنی و بیماری های چشمی پیشگیری کنند یا سبب بهبود آن ها شوند. در مطالعه ای مشخص شده که پلی‌ساکاریدهای این قارچ می توانند با مهار بیان آنزیم PEPCK، باعث کاهش قند خون در موش های مبتلا به دیابت نوع ۲ شوند.

کاهش کلسترول و چربی های دیگر خون به طور کلی ۲۶-اُکسیژنوسترول های قارچ باعث کاهش سطح کلسترول خون می شوند. همچنین مشتقات گانودريك اسيد B و C موجود در این قارچ با مهار آنزیم کلسترول سنتتاز، به عنوان بازدارنده سنتز كلسترول عمل کرده و می توانند باعث کاهش تری‌گلیسرید، LDL و کلسترول تام و افزایش HDL (کلسترول به شکل مفید) گردند.

کاهش فشار خون:

تری ترپن های قارچ با مهار آنزیم ACE باعث کاهش فشار خون می شوند. در بین ترکیبات بررسی شده، گانودریک اسید F واجد قوی ترین اثر کاهش فشار خون بوده است.

محافظت در برابر اشعه:

تحقیقات نشان می دهد که این قارچ دارای توانایی محافظت از اشعه بوده و از تخریب DNA در برابر نور شدید محافظت می کند. همچنین خوردن این قارچ باعث کاهش سرعت پیر شدن پوست شده و از پوست در برابر سرطان محافظت می کند.

افرادی که دچار سرطان های مختلف بوده و بایستی اشعه درمانی شوند، دچار عوارضی می شوند که مهمترین آن، کاهش تعداد گلبول های سفید خون می باشد. مصرف این قارچ در این افراد می تواند این عارضه را کاهش دهد.

مصرف این دارو در بیمارانی که داروهای مهارکننده تجمع پلاکتی (مانند آسپرین یا وارفارین) مصرف می کنند، ممکن است سبب کاهش زیاد زمان انعقاد و خونریزی شود. بنابراین در این افراد، مصرف همزمان این داروها بایستی زیر نظر پزشک صورت گیرد. این فرآورده ممکن است در افرادی که داروهای کاهنده فشار خون مصرف می کنند منجر به کاهش بیش از اندازه فشار خون گردد.

اطلاعات کافی و گزارشی مبنی بر خطرزا بودن مصرف این محصول در دوران باردهی یا شیردهی وجود ندارد. با این وجود، به دلیل اهمیت سلامت سلامت جنین/نوزاد، مصرف فرآورده در این دوران توصیه نمی شود

کپسول سخت در قوطی پلاستیکی ۶۰ عددی به همراه بروشور درون جعبه مقوایی.

موتا

مواد موثره در هر کپسول:

پودر خشک عصاره بذر گیاه شنبليله (Trigonella foenum-graecum)به میزان ۳۳۳ ميلی گرم، که بر اساس وجود ۵۷/۳ % تریگونلین در هر كپسول استاندارد شده است.

خواص درمانی:

کنترل عوارض و کمک به درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS).

مقدار و نحوه مصرف:

یک کپسول ، سه بار در روز بعد از غذا و با یک لیوان آب به مدت ۹۰ روز میل شود.

کاهش قند و تری گلیسرید خون

۴-hydroxyisoleucine (اسید آمینه) سبب افزایش ترشح انسولین از سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده می شود. این عمل نسبتا اختصاصی، سبب عدم تغییر در میزان ترشح گلوکاگن و سوماتواستاتین و افزایش تعداد گیرنده های انسولین می گردد. همچنين سبب مهار فعالیت آلفا-آمیلاز (یکی از آنزیم های مسئول تجزیه قندهای پیچیده) و سوکراز (آنزیم گوارشی مسئول متابولیسم کربوهیدرات ها) می شود.

کاهش تری گلیسرید، کلسترول تام و LDL ممکن است به دليل حضور ساپونین ها باشد که باعث افزایش ترشح کلسترول صفراوی و در نتیجه کاهش سطح کلسترول سرم می شود. اثر کاهش چربی آن می تواند در نتیجه ی اثر استروژنی دانه باشد که به طور غیر مستقیم سبب افزایش ترشح هورمون تیروئیدی T4 می شود.

ضد سرطان سینه

در مطالعه ای به منظور بررسی اثر عصاره های آبی و آبی-الکلی دانه شنبلیله بر روی رده های سلولی سرطان سینه، مشاهده شده که هر دو عصاره به شکل وابسته به دوز سبب کشته شدن سلول های سرطانی می شوند.

افزایش ترشح شیر

مکانیسم افزایش ترشح شیر گیاه چندان مشخص نیست. اما این اثر ظاهرا به واسطه ی ترکیباتی با اثرات فیتواستروژنی و دیوسژنین انجام می شود.

بهبود سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)

علت اصلی سندرم تخمدان پلی کیستیک ناشناخته است و به همین جهت به آن سندرم می گویند. با این حال از جمله عواملی که در ایجاد بیماری های مختلف از جمله، هیرسوتیسم (پرمويی)، آمنوره/الیگومنوره، چاقی و افزایش حجم تخمدان ها با کیست های متعدد (که به عدم تخمک گذاری می انجامد) دخیل می دانند، کمبود انسولین و افزایش بیش از حد هورمون آندروژن است. مشخص شده که در این سندرم، مشکلی در ارتباط هیپوتالاموس، هیپوفیز و تخمدان وجود ندارد اما این عامل سبب افزایش هورمون LH و کاهش هورمون FSH (تحریک کننده فولیکول) می شود.

این چرخه ی تکرار شونده و افزایش LH سبب تحریک افزایش تکثیر سلولی و افزایش سنتز آندروژن در تخمدان می شود. این افزایش نيز سبب افزایش تولید گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی (SHBG) می گردد. افزایش آندروژن آزاد باعث بروز پرمويی یا آکنه و در نهايت تبدیل آن به استروژن می شود. این عوامل سبب ایجاد توده هایی در تخمدان و عدم تخمک گذاری و گاهی نازایی می شوند.

نتیجه ی دیگر افزایش سطح استروژن، افزایش تشکیل بافت آدیپوز (چربی) و افزایش تکثیر سلولی اندومتر رحم است که ممکن است به سرطان اندومتر نیز منجر شود. یکی از دلایلی که برای بروز PCOS در طب سنتی هند ذکر می شود، افزایش مصرف شیرینی جات (قندها) است. یکی از علامات PCOS، مقاومت به انسولین، همراه با افزایش سطح گلوکز خون ناشتا است. بدین ترتیب، برقراری تعادل انسولین در بدن، به عنوان یکی از راهکارهای برطرف کردن مشکلات این سندرم بیان شده است. Marshall و همکاران طی مطالعه ای، به ارتباط حیاتی میان مقاومت به انسولین و PCOS اشاره کرده اند. در طب امروز نیز از جمله راهکارهای درمان این سندرم، استفاده از داروهای حساس کننده بدن به انسولین مانند متفورمین عنوان شده است. در طب سنتی هند، به داروهای طبیعی با اين اثر، مانند شنبلیله (که با نام Methi در این طب شناخته میشود) اشاره شده است.

طی مطالعه ای رندوم، دو سوکور و کنترل شده با دارونما (گروه دریافت کننده متفورمین به همراه کپسول شنبلیله در مقایسه با گروه دریافت کننده متفورمین به همراه کپسول دارونما) که بر روی زنان دچار PCOS در ایران انجام شده، گروه دریافت کننده عصاره هیدروالکلی دانه گیاه همراه با متفورمین، شاخص های مقاومت به انسولین (شامل مداخلات در قائدگی و پارامترهای متابولیک) و میزان کیست های تخمدانی (با استفاده از سونوگرافی) بیماران اندازه گیری شد که مشخص شد، پس از ۸ هفته از مصرف دارو، کاهش چشمگیری در میزان کیست های تخمدانی و بازگردانده شدن چرخه منظم قائدگی در گروه دریافت کننده ی شنبلیله به همراه متفورمین، در مقایسه با گروه دریافت کننده ی متفورمین به تنهایی، مشاهده شد.

همچنین طی مطالعه ی دیگری كه به مدت ۹۰ روز، روی خانم های ۱۸ تا ۴۵ ساله مبتلا به PCO که عصاره ای از دانه شنبلیله مصرف می کرده اند انجام شده است، مشخص گشت که اندازه و تعداد کیست های تخمدانی ۹۴% این افراد کاهش یافته و این کاهش، در حدود ۴۰% افراد در حد رفع کامل کیست ها بوده است. همچنین در مورد حدود ۷۰% افراد، چرخه قائدگی به روال منظم بازگشته است. همچنین در بررسی سطح آنزیم های ALT (یکی از مارکرهای سلامت کبد)، کراتین و BUN (از مارکرهای سلامت کلیه ها)، هیچ گونه عارضه ای برای مصرف فرآورده گزارش نشد و بیماران نیز، گزارشی از بروز عوارض ناخواسته نداشته اند.

طی بررسی متون، گزارشی از بروز عوارض ناخواسته قابل توجه در نتیجه ی مصرف این گیاه و فرآورده های آن مشاهده نشده است. همچنین در مطالعات حیوانی و انسانی، هیچ گونه سمیت مهمی با مصرف این گیاه مشاهده نشده است. با این حال، در مواردی که فرد مصرف کننده به گیاه یا گیاهان تیره باقلا آلرژی داشته باشد، احتیاط مصرف ضروری است. احتمال بروز سرگیجه، اسهال و نفخ گذرا نیز در افراد مصرف کننده وجود دارد. کاهش قند خون از عوارض محتمل و قابل پیش بینی می باشد. همچنین کاهش وزن، در نتیجه ی افزایش ترشح هورمون T4 (از تیروئید) گزارش شده است. به خاطر وجود ترکیبات کومارینی در دانه شنبلیله، امکان افزایش زمان پروترومبین (PT) و INR وجود دارد که می تواند خطر خونریزی را در افراد مستعد افزایش دهد.

به خاطر اثر کاهش قند خون شنبلیله، چنانچه از داروهای دیگر کاهنده قند خون استفاده می شود، قند خون فرد تحت نظارت قرار گیرد تا بیش از اندازه کاهش نیابد. در صورت مصرف همزمان با داروهای مدر و ملین/مسهل، مینرالوکورتیکوئیدها و سایر عوامل کاهنده پتاسیم، امکان کاهش زیاد پتاسیم فرد دریافت کننده وجود دارد. امکان تغییر نسبت هورمون های T4/T3 و افزایش سطح T4 سرم وجود دارد. به دلیل امکان تداخل اثر با داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین و هپارین، پیش از مصرف همزمان با پزشک مشورت شود

به دلیل احتمال تحریک رحم که در آزمایشات حیوانی ملاحظه شده، از مصرف شنبلیله در دوران بارداری خودداری شود. طی بررسی انجام شده در مورد نوزادانی که مادرانشان در دوران بارداری از این گیاه استفاده می کرده اند، بوی شبه افرا از ادرار این نوزادان و سایر افرادی که از آن استفاده می کنند قابل ملاحظه بود

کپسول سخت ژلاتینی در قوطی پلاستیکی ۹۰ عددی به همراه بروشور درون جعبه مقوایی.